Dárbbašat go geainna nu háleštit?

SOS-telefon

Krisetelefonen vår finnes kun på norsk, ikke på nordsamisk.

Telefonnummeret til vår krisetelefon er: 22 40 00 40.

Telefonen vår er åpen hver dag, hele døgnet, uansett om det er helg, ferie eller helligdag. Det kan noen ganger oppstå kø på telefonen - i så fall håper vi de som ønsker å prate med oss sender SOS-melding i stedet, som vi svarer på innen 48 timer. Høsten 2021 kommer meldingstjenesten på nordsamisk.

I 2020 besvarte vi i underkant av 200 000 anrop.

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.

Når du tar kontakt med oss, så er du anonym. Den som tar imot din samtale har taushetsplikt, og kan heller ikke se ditt navn, nummer eller epostadresse.

Hvordan krisetelefonen fungerer

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles.

Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.

De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at vi er til å stole på. Alle våre telefonvakter er frivillige medarbeidere. Deres oppgave er ikke å forkynne eller gi råd, men å lytte til det du har på hjertet.

Kirkens SOS tar ikke betalt for samtalen

3. mars 2015 byttet Kirkens SOS telefonnummer for å gjøre det billigere å ringe til oss. Vi er glade for å kunne tilby en billigere løsning. Det vil koste det samme å ringe vårt nye telefonnummer, som det koster å ringe et vanlig fasttelefonnummer. Prisene varierer fra abonnement til abonnement. For noen vil det være gratis, for andre en liten kostnad. Sjekk med din operatør.

Kirkens SOS tar seg ikke betalt for tjenesten og tjener ingenting på tellerskrittene.

Ny type begrensning i bruk av krisetelefonen

Fra 18.01.2021 innfører Kirkens SOS en begrensing i antall ganger man kan kontakte krisetelefonen per uke. Hvis man overstiger grensen i to uker etter hverandre, vil man ikke kunne ringe krisetelefonen den påfølgende uken. Vi understreker at det fremdeles er mulig å ringe flere ganger hver dag uten å bli møtt med begrensninger.

Kirkens SOS ønsker å være til hjelp for de som kontakter oss. Vi tror at gjennom den gode samtalen kan mennesker oppleve seg sett, støttet og styrket. Å snakke med noen om det som ligger deg på hjertet, har sin funksjon og verdi, uansett. Noen mennesker har behov for å fortelle sin historie mange ganger. En samtale vil alltid kunne skape en endring, både hos innringer og hos den frivillige medarbeideren ved Kirkens SOS.

Samtidig er ikke en SOS-samtale en hvilken som helst samtale. For at vårt tilbud skal fungere best mulig for de som kontakter oss, har vi retningslinjer for tjenesten og for hva vi kan tilby som en anonym krisetjeneste. Normene til Kirkens SOS er tydelig på at vi ikke skal erstatte vanlig sosial kontakt, og at tjenesten vår ikke er terapi eller behandling.

Kirkens SOS ønsker å være tilgjengelig for samtale for de som trenger det, og det er mange som kontakter vår krisetelefon. Vi ser nødvendigheten av å begrense antall ganger man kan bruke vår krisetelefon. Vi ønsker å tilby en umiddelbart samtale når noe er vanskelig, heller at den som ringer Kirkens SOS skal bli avhengig av kontakt med oss.

Rammene for kontakt med Kirkens SOS skal være rause. De som kontakter oss kan ringe mange ganger hver dag over lang tid før de blir møtt med begrensninger.

Hva med anonymiteten?

Systemet er laget for å sikre innringernes anonymitet. Det viktigste er å understreke at alt som sies i samtalene fremdeles forblir mellom innringeren og den frivillige medarbeideren. Det er ingen som lytter til samtalen og det er fortsatt ingen frivillige som kan se noe telefonnummer når det ringer inn.

Taket administreres slik at Kirkens SOS ikke vet hvem som sperres ute. Tellingen foregår ved at vår telefonileverandør har laget en løsning hvor det meste skjer automatisk uten at vi vet hvem som rammes. Kirkens SOS er ikke i kontakt med innringer. Innringere som ønsker mer informasjon om begrensningen, kan kontakte Landssekretariatet på post@kirkens-sos.no.

Innringerne får først en advarsel, hvor de informeres om at de foregående uke har ringt så mye at dersom de ringer like mye inneværende uke, vil de ikke kunne bruke krisetelefonen påfølgende uke.

Kirkens SOS tror at den nye ordningen vil være til det beste for de som kontakter Kirkens SOS, ved at det sikrer enda større tilgjengelighet for de som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise.