Skriv ut

OHCANSKOVVI

Giitu go beroštat searvat eaktodáhtolažžan. Mii álohii dárbbašit eaktodáhtolaš mielbargiid sihke telefovdna, chat ja dieđáhusbálvalusas vai mii galgat nagodit bálvalit ja hálddašit buot oktavuođabivdagiid. Don galggat deavdán 20 jagi jus áiggut eaktodáhtolažžan bargat Girku SOS:as.

Leatgo gažaldagat eaktodáhtolašvuođa birra, dahje movt don galggat deavdit ohcamuša? Váldde oktavuođa dás.

Jus don háliidat boahtit vuorrolatnjii vuorus bargamis, de válljet dan guovddáža mii lea du báikki lagamusas. Jus dušše háliidat ruovttuvuoruid de válljet digitála-

LAGAMUS GUOVDDÁŠ

Vállje guovddáža

Joatkke


Kirkens SOS er en krisetjeneste der vår oppgave er å møte mennesker i krise eller vanskelige livssituasjoner på telefon eller via våre skriftlige tjenester. I løpet av en vakt møter våre frivillige mange ulike personer og livshistorier. Mennesker som lever på kanten av livet og mennesker som ringer eller skriver fordi de ikke har andre å snakke med. Mennesker som opplever en akutt krise og mennesker som har hatt det vanskelig i årevis. Frivillige vil møte noen som tar kontakt for første gang og noen som snakker med Kirkens SOS daglig. Felles for alle som tar kontakt er at de trenger en samtalepartner.

Det er mange ulike mennesker som tar kontakt med Kirkens SOS, og du vil potensielt møte mennesker som tenker vesentlig annerledes enn deg selv om mange ulike ting – også ting som kan bety mye for deg. I Kirkens SOS skal alle som tar kontakt møtes med åpenhet, støtte og respekt i alle spørsmål og vi tar imot alle uavhengig av hva de tror på, hva de har gjort eller hvem de er.

Det er ikke noe krav om å være kristen for å ta kontakt med Kirkens SOS eller for å være frivillig medarbeider, og vi har ikke som mål å endre eller påvirke noens tro eller livssyn. Men om den som kontakter Kirkens SOS ønsker å snakke om tro og tvil eller vil bli bedt for, så skal vi kunne gjøre det, uten å legge føringer for hva folk skal tro eller mene.


Nyhetsbrev
Personvern